نیازمندیهای رایگان پزشکی

ویژه (تمامی موارد)
جدیدترین آگهی‌ها
دستگاه تریمر دندانسازی
ارومیه /

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : توافقی

تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و لوازم بصری پزشکی
ارومیه /

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

تولید عصا و استندهای چوبی
ارومیه /

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

یونیت و کلیه تجهیزات دندانپزشکی
ارومیه /

قیمت (تومان) : ۱,۰۰۰

نو و کارکرده : کارکرده

شرایط پرداخت : نقدی

امالگاماتور
ارومیه /

قیمت (تومان) : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰

نو و کارکرده : کارکرده

شرایط پرداخت : نقدی

خریدو فروش یونیت
ارومیه /

قیمت (تومان) : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

نو و کارکرده : کارکرده

شرایط پرداخت : توافقی

یک دستگاه یونیت
ارومیه /

قیمت (تومان) : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

نو و کارکرده : کارکرده

شرایط پرداخت : توافقی

فروش لوازم مطب دندانپزشکی
ارومیه /

نو و کارکرده : کارکرده

شرایط پرداخت : توافقی

لوازم مطب دندانپزشکی
ارومیه /

قیمت (تومان) : ۳,۲۰۰,۰۰۰

نو و کارکرده : کارکرده

شرایط پرداخت : نقدی

فروش مطب در ساختمان پزشکان
ارومیه /

قیمت (تومان) : ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

دو عدد یونیت
ارومیه /

قیمت (تومان) : ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

نو و کارکرده : کارکرده

شرایط پرداخت : توافقی

واحد مناسب مطب جهت اجاره
ارومیه /

رهن (تومان) : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

اجاره (تومان) : ۲,۰۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۱,۳۹۹

تولیدی میزو کانتر پذیرش
ارومیه /

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : توافقی

واحد مناسب جهت دفتر و مطب
ارومیه /

رهن (تومان) : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

اجاره (تومان) : ۱,۲۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۱,۳۹۶

یک واحد مطب 128 متری
ارومیه /

قیمت (تومان) : ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ثبت آگهی رایگان