نیازمندیهای رایگان تجهیزات آزمایشگاهی در ایران

ویژه (تمامی موارد)
جدیدترین آگهی‌ها
فروش ترازو مدل KERN ABT 100-5NM
تهران / آرژانتین

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

فروش ترازو مدل Radwag PS 600.R2
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

آسیاب آزمایشگاهی مدل IKA Tube Mill control
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

فروش هیتر استیرر مدل Heidolph Hei-Standard
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

فروش ترازوی فوق حساس تحلیلی (آنالیتیکال) میکروگرم مدل Radwag MYA 21.4Y PLUS
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

فروش ترازوی فوق حساس تحلیلی (آنالیتیکال) مدل Radwag MYA 5.4Y
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

فروش ترازوی حساس تحلیلی (آنالیتیکال) مدل Radwag AS 220.R2
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

ترازو مدل AND GR-202
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

ترازو مدل AND GR-200
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

فروش ترازوی ۲رقم اعشار مدل Radwag PS 4500.R2
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

هیتر استیرر مدل IKA C-MAG HS 7 صفحه سرامیکی
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

ترازو مدل KERN ABJ 220-4NM
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

خدمات و تعمیرات تمامی دستگاه های آزمایشگاهی
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : کارکرده

شرایط پرداخت : توافقی

میکروسکوپ بیولوژی Olympus CX23
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

فروش ترازوی فوق حساس تحلیلی (آنالیتیکال)
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

ویسکومتر چرخشی مدل IKA ROTAVISC me-vi Complete
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

ترمال سایکلر گرادینت مدل T960
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

هیتر استیرر مدل C-MAG HS 10
تهران / عباس اباد

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

ثبت آگهی رایگان