نیازمندیهای رایگان پزشکی

ویژه (تمامی موارد)
جدیدترین آگهی‌ها
مقداری وسایل دندان پزشکی
زاهدان /

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

وسایل داندان پزشکی
زاهدان /

قیمت (تومان) : ۸۰۰,۰۰۰

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

وسایل داندان پزشکی
زاهدان /

قیمت (تومان) : ۴۰۰,۰۰۰

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : نقدی

خدمات پزشکی
زاهدان /

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : توافقی

یک عدد تب سنج
زاهدان /

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : توافقی

فروش یونیت و تجهیزات دندانپزشکی
زاهدان /

نو و کارکرده : نو

شرایط پرداخت : توافقی

یک واحد اداری_مطب نبش امیرالمومنین ۷
زاهدان /

رهن (تومان) : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اجاره (تومان) : ۱,۲۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۱,۳۹۷

کپسول اکسیژن40لیتری
زاهدان /

قیمت (تومان) : ۷۵۰,۰۰۰

نو و کارکرده : کارکرده

شرایط پرداخت : توافقی

اجاره یک واحد آماده جهت مطب،دندانپزشک
زاهدان /

رهن (تومان) : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

اجاره (تومان) : ۲,۰۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۱,۳۹۸

رهن و اجاره اداری.مطب نبش امیرالمومنین ۷
زاهدان /

رهن (تومان) : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اجاره (تومان) : ۱,۲۰۰,۰۰۰

سال ساخت : ۱,۳۹۷

ثبت آگهی رایگان